ชื่อโรงงาน: ท่าทรายอัญชลี

ผู้ประกอบการ: นางอัญชลี วัชรปรีชา

ประกอบกิจการ: ดูดทราย

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-8/38ลพ

เลขที่ - หมู่ ซอย บ้านหนองดู่ ถนน สบทา-ท่าลี่ ตำบล บ้านเรือน อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120

โทรศัพท์: 01-224-3285

เงินทุน 1670000 บาท

คนงาน 8 คน
คำค้นหา:

  • ท่าทราย ป่าซาง
  • ท่าทราย ใน จ ลำพูน
  • ท่าทรายบ้านโฮ่ง ลำพูน
 

ที่มาข้อมูล: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

>> แจ้งแก้ไข/ลบรายชื่อ ท่าทรายอัญชลี...คลิ๊กที่นี่

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ป่าซาง, ลำพูน


Comments are closed.